Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Trvalá radosť (L 1, 46-47)
Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi