Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 2Tim 1, 13-14

„Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás.“

Káže: Lenka Janotková