Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Uzdravený Samaritán (L 17, 15-16a)
Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu.