Launch Sermon Player

Ranná kázeň: V službe Bohu (Ef 6, 1-4)
„Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“