Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Viera v Pána (L 17, 5-6)
„Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora!-poslúchne vás.“