Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Vstúpenie Pána (J 16, 7)
Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám.