Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Vyjdi! (1. M. 12, 1)

Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.