Close
Log In using Email
Ranná kázeň: Vyjdi! (1. M. 12, 1) Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.
Ten istý
Príprava, ktorá sa oplatí!
Svedectvo
Boh vstupuje do nášho sveta
Ježiš je pre nás…
Dilema Indiana Jonesa
Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi
Pripravovateľ cesty Pánovi
Ján Krstiteľ. Muž, ktorý upriamuje pozornosť na Krista.
Už a ešte nie
Kráľovstvo Božie prichádza
Pán prichádza
Byť pripravený/á
Božie povolanie dáva silu dôjsť do cieľa
Neminuteľný súd
Zachraňujúca viera
Očakávanie
Až do konca
V boji o dokonalosť
Pomáhajúci
Reformácia
Všetko bolo, je(?) a bude naopak?
Sila viery
Život je zápas
Povolaní k slobode
Poďakovanie za úrodu
Ustarostenosť: Nie sme na to sami
Bremeno ustarostenosti
Sloboda
Vďačnosť – štvrtý krok viery
Milovať blížneho
Slobodne a radostne
Môj blížny
Sľuby a skutky
Aké je tvoje srdce?
Sloboda
Požehnaný dážď
Božia cesta k odpusteniu a uzdraveniu
Čo robiť aby sme boli spasení?
Radostný odpočinok!
Pravítko života
Nebeský Otec dáva dobré dary!
Božie požehnanie zachraňuje
Byť sám je niekedy nástrojom, kedy sa vzdávame dobrej spoločnosti, aby sme boli v ešte lepšej
Neobyčajný Ježiš, buduje neobyčajnú cirkev na neobyčajných miestach
Nasledovanie & učeníctvo
S Pánom Ježišom začať-zostávať-končiť
Milosrdenstvo a odpustenie
Svedectvo o pravde
Nehanbím sa!
Pán ako dobrý pastier hľadá každého jedného z nás
Hneď!
Kreatívny Boh
Boží dotyk
Deň otcov
1 v 3
Oživujúci Boh!
Duch Svätý => zmena reči
Utekaj, skry sa, zavolaj!
Duch Svätý
Cesta
Boh je s tebou
Vám prospeje, aby som odišiel
Niečo nie je v poriadku
Oslobodení Božou milosťou!
Deň matiek
Keď sa autority prihovárajú!
V Kristu sme slobodní!
Hospodin premieňa srdce
Boh – Dobrý pastier
Odvaľ kameň!
Môj vykupiteľ žije?
Zamknuté dvere
Syn žije!
Znovupripojenie
Svedectvo stotníka
Obeť
Sme pripravení?
Hosana!?
Púšť, Raj, Golgota a ľudský hriech
Budúca sláva
Milosťou obdarená
Niečo končí, iné začína
Ten, ktorý daroval všetko!
Ako nájdem pokoj s Bohom?
Pokánie
Prospešné odporúčania, nie len do pôstneho obdobia!
Zásady učeníctva
Ten, ktorý prináša ustálenie pomerov
Spolu na ceste: Abrahám a Sára
Spolu na ceste: Priscilla a Akvila
Nezaslúžená milosť
Boh, ktorý obnovuje!
O kúkoli a pšenici
Vyjdi!
Pozorujme sa vospolok
Moc Pánova pri nás
Dobrým premáhaj zlé!
Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť
Zvesť, ktorú šírime
Pochváľme sa
Misia: činenie učeníkov!
Hľadanie
Rok milosrdenstva
Boh hovorí