Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 1M 2,18
“Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“

Káže: Marián Kaňuch