Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Zaznelo Slovo Hospodinovo (Ez 1, 3)
zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova.