Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Žiť Pánom požehnaný život (1M 2, 7)
„Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.“