Launch Sermon Player

Večerná kázeň: 2Kron(31, 20-21)
Tak konal Chizkija v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, správne a pravé. Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo prikázania, aby hľadal svojho Boha, konal celým svojím srdcom a mal úspech.”

Káže: Marián Kaňuch