Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Život spásy  (1 list Timotejovi 2,1-4)

Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 9ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.