Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Mk (4, 26-29)
Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme;
 
v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.

Káže: Marián Kaňuch