Dorast - KÓD 15:30

Miesto pre mladých od 12 rokov

KÓD 15:30 je miesto pre mladých vo veku od 12 rokov do ukončenia základnej školy a pre konfirmandov. Spoločne zažívame veľa zábavy pri hrách a rozhovoroch, premýšľame však aj nad vážnymi vecami. Spoznávame Pána Boha a budujeme s Ním vzťah, aj vzájomné priateľstvá.

Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa v súčasnosti stretávame dištančnou formou cez aplikáciu ZOOM.
Kód stretnutia je: 93854938468
Heslo: ecavza!21
Pre prihlásenie je nutné, aby mali účastníci správne uvedené svoje skutočné meno.

Termíny stretnutí: piatky od 15:30 - 17:00 hod.

Miesto stretnutí: stretávanie online formou cez aplikáciu ZOOM

Zodpovedná osoba: Majo Lajda

Dorastovo-mládežnícky tím: Emka Plevová, Terezka Boldizsárová, Laura Marušáková, Martin Benčík, Zuzka a Ivan Belancovci, Terezka a Filip Šimkovci.