Dorast - KÓD 15:30

Miesto pre mladých od 12 rokov

KÓD 15:30 je miesto pre mladých vo veku od 12 rokov do ukončenia základnej školy a pre konfirmandov. Spoločne zažívame veľa zábavy pri hrách a rozhovoroch, premýšľame však aj nad vážnymi vecami. Spoznávame Pána Boha a budujeme s Ním vzťah, aj vzájomné priateľstvá.

Stretnutia prebiehajú prezenčnou formou v zborových priestoroch. Na stretnutiach je povinné nosiť respirátor.

Termíny stretnutí: piatky od 15:30 - 17:00 hod.

Miesto stretnutí:

Vyučovanie prebieha prezenčne v zborovej sieni.

Zodpovedná osoba: Majo Lajda

Dorastovo-mládežnícky tím: Emka Plevová, Timka Tatarková, Laura Marušáková, Zuzka a Ivan Belancovci, Lukáš Kopún.