Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

 

 

Služby Božie 15.3.2020 – 3. pôstna nedeľa

09:00 Žilina – služby Božie, Marián Kaňuch
09:30 Rajec – služby Božie, Olinka Kaňuchová a Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie, Marián Kaňuch
15:00 Bytčica – služby Božie s Večerou Pánovou, Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou, Olinka Kaňuchová

Chrámová služba

15.03.2020 – Valika Zacharová
22.03.2020 – rod. Czelisová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00,
– tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.