Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 5. 2. 2023 – 5. nedeľa po Zjavení, Nedeľa Deviatnik
09:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Lenka Janotková
11:30 Čadca – služby Božie, manželia Kaňuchovci
18:00 Žilina – Spolu na chválach, manželia Janotkovci

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica


Chrámová služba:
5.2. sestra Zuzka Ševčíková, 12.2. brat Janko Šimko

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.