Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 8.8.2021 - 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia
09:00 Žilina - služby Božie so spoveďou, manželia Kaňuchovci
09:30  Rajec - služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou, Jozef Havrila
18:00 Žilina - večerné služby Božie so spoveďou - v rámci nich bude čítaná história zničenia mesta Jeruzalem, Olinka Kaňuchová

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica – Služby Božie dočasne zrušené – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)


Chrámová služba:
 8.8. Ida Thielová

Večera Pánova: 

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.