Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 11. 6. 2023
09:00 Slnečné skaly, zborový deň – služby Božie s kapelou, manželia Kaňuchovci
18:00 Žilina – večerné služby Božie, Olinka Kaňuchová

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica


Chrámová služba:
4.6. brat Janko Šimko.

Večera Pánova:
1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.