Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

Služby Božie 22.7.2018 – 8.nedeľa po Svätej Trojici

09:00 Žilina – služby Božie, manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
18:00 Žilina – KECY AFTER PARTY záverečné ukončenie letného
tábora s verejným programom pre účastníkov a
rodičov v záhrade areálu cirkevného zboru (v
prípade nepriaznivého počasia v zborovej sieni). Na
toto podujatie srdečne pozývame členov cirkevného
zboru a aj pravidelných účastníkov večerných služieb
Božích

Chrámová služba

22.7.2018 – rod. Dobrovičová
29.7.2018 – rod. Gondžárová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00,
– tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.