Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 6.12. 2020 - 2. adventná nedeľa

09:00 Žilina - služby Božie s Večerou Pánovou (klasická forma), Kaňuchovci a Lenka Janotková
10:15 Žilina - služby Božie s Večerou Pánovou (forma z video-pobožnosti) - Olinka Kaňuchová
09:30 Rajec - služby Božie, Jozef Havrila
11:30 Čadca - služby Božie, Marián Kaňuch a Lenka Janotková
18:00 Žilina - večerné služby Božie, Marián Kaňuch

Nájdete nás aj na YouTube kanáli a Facebooku

Chrámová služba:
6.12.2020 - rod. Trepáčová
13.12.2020 - rod. Kollárová

Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00 hod.

Rajec – každú nedeľu o 9:30 hod.

Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30 hod.

Bytčica – Služby Božie dočasne zrušené – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)

Večera Pánova:

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00 hod.