Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 31.10.2021 - Pamiatka reformácie
09:00 Žilina (O) - služby Božie – priamy prenos RTVS, manželia Kaňuchovci a Lenka Janotková
09:30  Rajec (OTP) - služby Božie, Jozef Havrila
18:00 Žilina (OTP) - večerné služby Božie, Jozef Havrila

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica – Služby Božie dočasne zrušené – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)


Chrámová služba:
31.10. Stanislav Lajda

Večera Pánova: 

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.