Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie – 10. 12. 2023 – 2. adventná nedeľa
09:00 Žilina – služby Božie s kapelou, Marián Kaňuch
09:30 Rajec – služby Božie, Olinka Kaňuchová
17:00 Žilina – večerné služby Božie, Olinka Kaňuchová

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica


Chrámová služba:
10.12. rod. Beňuchová

Večera Pánova:
1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.