Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 27. 9. 2020 - 16. nedeľa po Svätej Trojici

09:00 Žilina - služby Božie spojené s Krstom Svätým, Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina - večerné služby Božie, Olinka Kaňuchová

Služby Božie zatiaľ prebiehajú skrátenou formou za nasledovných podmienok -
Pravidlá služieb Božích.

Chrámová služba:

27.9.2020 - Zuzka Ševčíková

4.10.2020 - Janko Šimko


Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00 hod.

Rajec – každú nedeľu o 9:30 hod.

Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30 hod.

Bytčica – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)

Večera Pánova:

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00 hod.