Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie sa služby Božie nekonajú v kostole, ale budú vysielané na YouTube kanáli cirkevného zboru.

Online služby Božie, 2. pôstna nedeľa, 28. 02. 2021 o 9:00

Po skončení záznamu ZOOM
Odkaz na stretnutie tu:
Meeting ID:
961 5277 1371
Heslo:
661718

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku

Aj keď sa nemôžeme osobne stretávať na službách Božích, povzbudzujeme vás k tomu, aby ste v týchto časoch, či už v rodinách alebo ako jednotlivci, naďalej dbali o duchovný život seba aj svojich najbližších. Pripravili sme pre vás materiály, ktoré vám k tomu môžu v tomto pôstnom období pomôcť a inšpirovať Vás k hlbšiemu vzťahu s našim nebeským Otcom.


Služby Božie sú na všetkých bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Žilina – Služby Božie dočasne zrušené - každú nedeľu o 9:00 a 18:00 hod.

Rajec – Služby Božie dočasne zrušené - každú nedeľu o 9:30 hod.

Čadca – Služby Božie dočasne zrušené - 1. a 3. nedeľa o 11:30 hod.

Bytčica – Služby Božie dočasne zrušené – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)

Chrámová služba:

Večera Pánova:

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - dočasne zrušené - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - dočasne zrušené - o 18:00 hod.