Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

 

Služby Božie 15.12.2019 – 3. adventná nedeľa 

09:00 Žilina – služby Božie, manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci
15:00 Bytčica – služby Božie s Večerou Pánovou, Marián Kaňuch
15:00 Žilina – Večera Pánova pre starších a imobilných (zborová sieň pri kostole), Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina – večerné služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci

 

Chrámová služba

15.12.2019 – rod. Czelisová
22.12.2019 – rod. Dobrovičová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00, – tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.