Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 14. 8. 2022 - 9. nedeľa po Svätej Trojici

09.00 Žilina - služby Božie, Olinka Kaňuchová
09:30 Rajec - služby Božie, Marián Kaňuch
18:00 Žilina - večerné služby Božie, Lenka Janotková

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku


Služby Božie sú na týchto bohoslužobných miestach dočasne zrušené.

Bytčica


Chrámová služba:
14.8. rod. Beňuchová
Večera Pánova: 

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.