Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie – 23. 6. 2024 – 4. nedeľa po Svätej Trojici
09:00 Žilina – služby Božie, Lenka Janotková
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
18:00 Žilina – večerné služby Božie, Olinka Kaňuchová

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku

Chrámová služba: 23.6. br. Jarko Šimko, 30.6. r. Šefarová

Večera Pánova:
1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.