Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie – 21. 4. 2024 – 3. nedeľa po Veľkej noci
09:00 Žilina – služby Božie, manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie, manželia Kaňuchovci
18:00 Žilina – koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends

Nájdete nás na YouTube kanáli a Facebooku

Chrámová služba: 21.4. brat Jarko Križan

Večera Pánova:
1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline - o 18:00 hod.