Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

 

Služby Božie 25.8.2019 – 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca

09:00 Žilina – služby Božie so spoveďou, manželia Kaňuchovci + Ján Hroboň, biskup ZD
17:00 Rajec – služby Božie s Večerou Pánovou, Jozef Havrila
18:00 Žilina – večerné služby Božie so spoveďou – v rámci nich bude čítaná história zničenia mesta Jeruzalem, Olinka Kaňuchová

 

Chrámová služba

25.08.2019 – rod. Gondžárová
01.09.2019 – rod. Kollárová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00, – tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.