Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

 

Služby Božie 27.10.2019 – 19. nedeľa po Svätej Trojici 

09:00 Žilina – služby Božie spojené s volebným konventom, manželia Kaňuchovci
16:00 Rajec – služby Božie, Marián Kaňuch
18:00 Žilina – večerné služby Božie, Olinka Kaňuchová

Chrámová služba

27.10.2019 – Ida Thielová
03.11.2019 – rod. Trepáčová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00, – tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.