Kazuálie

Krsty, Sobáše, Pohreby

KRST

SOBÁŠE

POHREBY

  • Dňa 4.12.2023 o 13:00 hod. sa na Novom cintoríne v Žiline rozlúčime s bratom Jánom Brezinom (*1940).