Kazuálie

Krsty, Sobáše, Pohreby

KRST

  • Dňa 7.8.2022 sme Krstom Svätým prijali do cirkvi Hanu Škvarkovú

SOBÁŠE

POHREBY