Kazuálie

Krsty, Sobáše, Pohreby

KRST

  • Dňa 28.5.2023 sme Krstom svätým prijali do cirkvi Dária Bielika
  • Dňa 28.5.2023 sme Krstom svätým prijali do cirkvi Dominiku Fľajsovú

SOBÁŠE

  • Dňa 2.6.2023 vstúpili do manželstva snúbenci Robert Charles Anderson a Daša Kočišová

POHREBY