View Full Event Details

  • 5. March 2021 - 0:00

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2021

Svetový deň modlitieb (SDM) píše svoju históriu od roku 1887. Kresťanské ženy v USA v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom sa spojili v modlitbe a v praktickej pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so životom a problémami inej krajiny sveta. Bohoslužbu pripravuje vždy krajina, za ktorú sa modlíme v príslušný rok. Je úžasné, že v jeden deň, v tú istú hodinu, sa svet spája v prosbách za vybranú krajinu.

Na Slovensku, v rôznych mestách, slávime Svetový deň modlitieb od roku 1989 ako ekumenickú slávnosť za účasti deviatich kresťanských cirkví.

Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy z Vanuatu na tému: „Stavaj na pevnom základe.“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“ (Jn 12, 46).

Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžeme stretnúť na bohoslužbách.

Ale môžeme sa spojiť virtuálne v piatok 5. 3. 2021 o 17:00 hod. napojení na prenos ekumenickej bohoslužby z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave – Palisády, cez YouTube kanál:

https://youtu.be/aA3TEEezRF8

Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke Slovenského výboru SDM:

https://sites.google.com/…/sdmslo…/home/sdm-2021-vanuatu

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „Budovanie vodcovských schopností“.

Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM:

SK25 0900 0000 0000 11485517