View Full Event Details

  • 8. October 2020 - 0:00

Dňa 11.10.2020 sa v rámci dopoludňajších služieb Božích v Žiline uskutoční posviacka organu po generálnej oprave.
Služby Božie o 9:00 hod. (odporúčané pre vekovú kategóriu 65+) a o 10:15 hod. budú mať rovnaký priebeh. Počas SB o 10:15 hod. sa na fare bude konať mladšia a staršia besiedka. Prosíme rodičov, aby priviedli deti na faru hneď pred začiatkom služieb Božích.

Slávnostným kazateľom bude Miroslav Hvožďara senior Myjavského seniorátu a slávnostným kantorom bude predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku – Janko Siroma.

Organový koncert prof. Jána Michalka, ArtD. s názvom Hudba je Boží dar sa kvôli sprísneným opatreniam odkladá na čas, keď to situácia dovolí.