Close
Log In using Email

11.10.2020, Posviacka organu v Žiline

Dňa 11.10.2020 sa v rámci dopoludňajších služieb Božích v Žiline uskutoční posviacka organu po generálnej oprave. Služby Božie o 9:00 hod. (odporúčané pre vekovú kategóriu 65+) a o 10:15 hod. budú mať rovnaký priebeh. Počas SB o 10:15 hod. sa na fare bude konať mladšia a staršia besiedka. Prosíme rodičov, aby priviedli deti na faru hneď pred začiatkom služieb Božích. Slávnostným kazateľom bude Miroslav Hvožďara senior Myjavského seniorátu a slávnostným kantorom bude predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku - Janko Siroma. Organový koncert prof. Jána Michalka, ArtD. s názvom Hudba je Boží dar sa kvôli sprísneným opatreniam odkladá na čas, keď to situácia dovolí.