View Full Event Details

  • 5. May 2021 - 0:00

Modlitebná aktivita Príď, Tvoje kráľovstvo sa bude v našom cirkevnom zbore konať v období  od  pripomienky Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá (13.5.2021) až po zoslanie Ducha Svätého a vznik cirkvi (23.5.2021).  Táto modlitebná aktivita  vznikla v prostredí Anglikánskej cirkvi. Dnes sa k týmto modlitbám pridávajú kresťania z viac ako 172 krajín sveta a z rôznych cirkví.

Sme pozvaní sa 11 dní denne modliť za:

(1) prehĺbenie osobného v vzťahu s Pánom Ježišom

(2) piatich ľudí v našom okolí, aby spoznali Pána Ježiša

(3) zmocnenie Duchom Svätým k efektívnemu vydávaniu svedectva.

Ako sa môžeme zapojiť?

  • Dobrovoľným zapísaním  sa do online formulára, čím sa zaväzujete  k pravidelným modlitbám. Webový odkaz:  Formulár
  • Pridajte  sa k pravidelným modlitbám doma denne od 20:00 hod.  Pomôckou  k Vašim modlitbám môže byť modlitebný manuál. Webový odkaz: Manuál Príď Tvoje kráľovstvo
  • Zúčastnite sa osobne, ak  to bude na základe  epidemiologických opatrení možné  služieb Božích na: Vstúpenie 13.5, Nedeľu po Vstúpení 16.5 a na Svätodušnú nedeľu 23.5.
  • Zapojte sa do modlitebnej prechádzky v Nedeľu po Vstúpení 16.5. Webový odkaz:  Modlitebná prechádzka
  • Online ZOOM Noci modlitieb.  Webový odkaz:  Online ZOOM Noci modlitieb
  • Zapojte sa do 12-hodinovej Online ZOOM Noci modlitieb. Chvály, modlitby, svedectvá. Dátum: Piatok 21.5. od 20:00 hod. – Sobota 22.5. do 08:00 hod. Webový odkaz:  Noc modlitieb ZOOM + NOC MODLITIEB -ZOOM – Harmonogram 

Harmonogram NOC MODLITIEB 21.-22.5.2021 

20:00 – 21:00 – úvodné slovo + modlitby 

21:00 – 22:00 – Lectio Divina – Prehĺbenie vlastného vzťahu s Pánom Ježišom + modlitby 

22:00 – 23:00 – chvály 

23:00 – 24:00 – modlitby

24:00 – 01:00 – chvály 

01:00 – 02:00 –  Lectio Divina – Modlitby za 5 blízkych ľudí, aby spoznali Pána Ježiša + modlitby 

02:00 – 03:00 – chvály 

03:00 – 04:00 – modlitby 

04:00 – 05:00 – chvály

05:00 – 06:00 –  Lectio Divina – Modlitby za zmocnenie Duchom Svätým, aby sme boli efektívni v našom svedectve + modlitby za vyliatie Ducha Svätého 

06:00 – 07:00 – chvály 

07:00 – 08:00 – modlitby, požehnanie 

MODLITBY: modlitby za všetky tri výzvy, vlastné modlitby, chvály a uctievanie, chvíľa ticha, svedectvá, čítanie z Písma 

Lectio Divina – krátke zamyslenia nad veršami k témam (tri modlitebné výzvy)

CHVÁLY: môžu  sa konať  celú hodinu, alebo len pár piesní – popretkávané modlitbami 

 

Stiahnuť plagátik tu.