Close
Log In using Email

13.-23.5.2021, Príď, Tvoje kráľovstvo

Modlitebná aktivita Príď, Tvoje kráľovstvo sa bude v našom cirkevnom zbore konať v období  od  pripomienky Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá (13.5.2021) až po zoslanie Ducha Svätého a vznik cirkvi (23.5.2021).  Táto modlitebná aktivita  vznikla v prostredí Anglikánskej cirkvi. Dnes sa k týmto modlitbám pridávajú kresťania z viac ako 172 krajín sveta a z rôznych cirkví.

Sme pozvaní sa 11 dní denne modliť za:

(1) prehĺbenie osobného v vzťahu s Pánom Ježišom

(2) piatich ľudí v našom okolí, aby spoznali Pána Ježiša

(3) zmocnenie Duchom Svätým k efektívnemu vydávaniu svedectva.

Ako sa môžeme zapojiť?
  • Dobrovoľným zapísaním  sa do online formulára, čím sa zaväzujete  k pravidelným modlitbám. Webový odkaz:  Formulár
  • Pridajte  sa k pravidelným modlitbám doma denne od 20:00 hod.  Pomôckou  k Vašim modlitbám môže byť modlitebný manuál. Webový odkaz: Manuál Príď Tvoje kráľovstvo
  • Zúčastnite sa osobne, ak  to bude na základe  epidemiologických opatrení možné  služieb Božích na: Vstúpenie 13.5, Nedeľu po Vstúpení 16.5 a na Svätodušnú nedeľu 23.5.
  • Zapojte sa do modlitebnej prechádzky v Nedeľu po Vstúpení 16.5. Webový odkaz:  Modlitebná prechádzka
  • Pridajte sa na Zborové online modlitby. Streda 19.5. - 18.00 hod.  Webový odkaz:  Online modlitby ZOOM
  • Zapojte sa do 12-hodinovej Online ZOOM Noci modlitieb. Chvály, modlitby, svedectvá. Dátum: Piatok 21.5. od 20:00 hod. - Sobota 22.5. do 08:00 hod. Webový odkaz:  Noc modlitieb ZOOM + NOC MODLITIEB -ZOOM - Harmonogram 

Harmonogram NOC MODLITIEB 21.-22.5.2021 

20:00 - 21:00 - úvodné slovo + modlitby 

21:00 - 22:00 - Lectio Divina - Prehĺbenie vlastného vzťahu s Pánom Ježišom + modlitby 

22:00 - 23:00 - chvály 

23:00 - 24:00 - modlitby

24:00 - 01:00 - chvály 

01:00 - 02:00 -  Lectio Divina - Modlitby za 5 blízkych ľudí, aby spoznali Pána Ježiša + modlitby 

02:00 - 03:00 - chvály 

03:00 - 04:00 - modlitby 

04:00 - 05:00 - chvály

05:00 - 06:00 -  Lectio Divina - Modlitby za zmocnenie Duchom Svätým, aby sme boli efektívni v našom svedectve + modlitby za vyliatie Ducha Svätého 

06:00 - 07:00 - chvály 

07:00 - 08:00 - modlitby, požehnanie 

MODLITBY: modlitby za všetky tri výzvy, vlastné modlitby, chvály a uctievanie, chvíľa ticha, svedectvá, čítanie z Písma 

Lectio Divina - krátke zamyslenia nad veršami k témam (tri modlitebné výzvy)

CHVÁLY: môžu  sa konať  celú hodinu, alebo len pár piesní - popretkávané modlitbami 

  Stiahnuť plagátik tu.