View Full Event Details

  • 8. December 2022 - 0:00

Stretnutie žien – štvrtok 08.12.2022 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Stretnutie pri Božom slove, piesňach a modlitbách. Pred týmto stretnutím od 15:00 – 17:00 hod. budú tvorivé dielne a tiež hodinu po skončení stretnutia od 19:00 – 20:00 hod. Tvoriť budeme pohľadnice a sviatočné gratulácie. Ste srdečne vítané.