View Full Event Details

  • 23. September 2022 - 0:00

Stretnutie žien – štvrtok 28.09.2023 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Stretnutie pri Božom slove, piesňach a modlitbách. Ste srdečne vítané.