Close
Log In using Email

29.09.2022, Stretnutie žien

Stretnutie žien – štvrtok 29.09.2022 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Stretnutie pri Božom slove, piesňach a modlitbách.