Close
Log In using Email

14.12.2023, Stretnutie žien

Stretnutie žien – štvrtok 14.12.2023 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Stretnutie pri Božom slove, piesňach a modlitbách. Ste srdečne vítané.