View Full Event Details

  • 14. August 2022 - 0:00

„Letný guláš“ v Rajci 14. augusta 2022 po službách Božích. Pán Boh nám ponúka príležitosť po dlhodobých obmedzeniach stretnúť sa a pripomenúť si viaceré udalosti, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať v posledných 2-3 rokoch. Pozývame vás, bratia a sestry, k tejto našej akcii. Nemusíte si 14. augusta doma pripravovať nedeľný obed, ale môžete zostať po službách Božích v priestoroch našej modlitebne a kaplánskeho bytu na posedenie pri guláši a občerstvení. Súčasťou bude aj spomínanie, modlitby a piesne.