View Full Event Details

  • 16. May 2024 - 0:00

Zborový deň sa bude konať v nedeľu 16.6.2024 od 9:00 hod. v autokempingu na Slnečných skalách.
Lokalizácia autokempingu na tomto odkaze.

Doprava individuálna alebo spoločným autobusom.

Odchod autobusu od kostola o 8:00 hod.
Odchod autobusu po skončení o 16:30 hod.

Vstup do autokempingu je spoplatnený:

  • 1€/osobu,
  • 1€/auto.

Piesne k službám Božím na Zborovom dni: Piesne

Na zabezpečenie organizácie Zborového dňa môžete finančne prispieť:

  • prevodom na účet CZ SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 0206
  • v hotovosti na farskom úrade každý deň počas úradných hodín od 9:00 – 12:00,
  • v hotovosti v rámci služieb Božích do pokladničky vo vestibule kostola s označením “Zborový deň”.