Close
Log In using Email

16.06.2024, Zborový deň

Zborový deň sa bude konať v nedeľu 16.6.2024 od 9:00 hod. v autokempingu na Slnečných skalách. Lokalizácia autokempingu na tomto odkaze. Doprava individuálna alebo spoločným autobusom. Odchod autobusu od kostola o 8:00 hod. Odchod autobusu po skončení o 16:30 hod. Vstup do autokempingu je spoplatnený:
  • 1€/osobu,
  • 1€/auto.
Piesne k službám Božím na Zborovom dni: Piesne Na zabezpečenie organizácie Zborového dňa môžete finančne prispieť:
  • prevodom na účet CZ SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 0206
  • v hotovosti na farskom úrade každý deň počas úradných hodín od 9:00 - 12:00,
  • v hotovosti v rámci služieb Božích do pokladničky vo vestibule kostola s označením "Zborový deň".