View Full Event Details

  • 19. March 2023 - 0:00

Prosíme Vásdarujte Cirkevnému zboru (CZ) alebo Evanjelickej materskej škole (EMŠ) 2% resp. 3%  z Vašich daní občianskemu združeniu MUDRLAND, ktoré vami zdokladované čiastky použije pre potreby CZ alebo EMŠ. Vypísané tlačivo „Vyhlásenie o poskytnutí…“ podajte priamo na príslušnom Daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) a potvrdenú kópiu potom láskavo odovzdajte na FÚ ECAV v Žiline, alebo priamo v EMŠ pani učiteľkám.
Tlačivo si stiahnite TU. Tlačivo nájdete aj na stolíku pred vstupom do kostola.

Údaje potrebné na poukázanie:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42071968.
Právna forma: Občianske združenie.
Obch. meno (názov):  MUDRLAND, o. z.
Sídlo: Hôrky 193, 010 04 Hôrky