View Full Event Details

  • 23. September 2022 - 0:00

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline – v dňoch 24.9. – 2.10.2022. Motto: Aká jednota?

  • Utorok 27.9. o 17:00 hod. Diskusia na tému Duchovné Slovensko 2030 Julo Slovák a Marián Kaňuch (Diecézne centrum)
  • Utorok 27.9. o 19:30 hod. Chvály s Julom Slovákom (ESPE) v ev. kostole v Žiline
  • Streda 28.9. o 15:30 hod. Verejné čítanie Biblie (Katedrálne nám.).
  • Štvrtok 29.9. o 17:00 hod. Prednáška Martina Kováča (vedúci ústredného archívu ECAV): Menej známi Štúrovci (Krajská knižnica).
  • 28.–30.9. Doma u Mikuláša (divadelné stretnutie o pravom Mikulášovi), Pastoračné centrum N3. Info a registrácia: Jozef Abafi 0905 224 877.

Celý plagát stiahnuť tu.