View Full Event Details

  • 16. April 2024 - 0:00

Rozhodnutím presbyterstva so zmenou zimného času na letný dňa 31.03.2024 sa mení aj čas konania nedeľných večerných služieb Božích z 17:00 na 18:00 hod