Close
Log In using Email

8.8.2021, Výročný zborový konvent a voľba generálneho dozorcu ECAV

Dňa 8.8.2021 sa v našom zbore uskutoční výročný zborový konvent - (VKS 2020 skrátená verzia) a voľba generálneho dozorcu ECAV. Kandidátmi sú:
  1. Marián Damankoš, seniorátny dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu,
  2. Ivan Trepáč, seniorátny dozorca Turčianskeho seniorátu.
Životopisy: Ivan  Trepáč Ivan Trepáč 2 Marián Damankoš Marián  Damankoš 2 Osobné stanoviská: Osobné stanovisko Ivan Trepáč Osobné stanovisko  Marián Damankoš Publikačná činnosť: Publikačná činnosť Marián Damankoš Publikačná činnosť Marián Damankoš 2 Diskusia kandidátov: Ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk. Počas diskusie sprístupníme slido.com s kódom: 693790