View Full Event Details

  • 4. August 2021 - 0:00

Dňa 8.8.2021 sa v našom zbore uskutoční výročný zborový konvent – (VKS 2020 skrátená verzia) a voľba generálneho dozorcu ECAV.
Kandidátmi sú:

  1. Marián Damankoš, seniorátny dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu,
  2. Ivan Trepáč, seniorátny dozorca Turčianskeho seniorátu.

Životopisy:
Ivan  Trepáč
Ivan Trepáč 2
Marián Damankoš
Marián  Damankoš 2

Osobné stanoviská:
Osobné stanovisko Ivan Trepáč
Osobné stanovisko  Marián Damankoš

Publikačná činnosť:
Publikačná činnosť Marián Damankoš
Publikačná činnosť Marián Damankoš 2

Diskusia kandidátov:
Ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk. Počas diskusie sprístupníme slido.com s kódom: 693790