View Full Event Details

  • 16. January 2021 - 0:00

ROZHLAS

NEDEĽA – 24. január

Rádio Slovensko

Nedeľa 24.1.2021, 9:05, Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča, kazateľ: Ján Jakuš

TELEVÍZIA

SOBOTA – 30. január

:3 Sobota 30.1.2021, Televízny prenos Služieb Božích o 18:00, z CZ ECAV Matúškovo, kazateľ: Miroslav Kerekréty

NEDEĽA – 31. január

:2 Nedeľa 31.1.2021, Televízny prenos Služieb Božích o 10:00, z CZ ECAV Matúškovo, kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV