Close
Log In using Email

Kresťanské programy TV a rozhlasu

ROZHLAS NEDEĽA - 24. január Rádio Slovensko Nedeľa 24.1.2021, 9:05, Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča, kazateľ: Ján Jakuš TELEVÍZIA SOBOTA - 30. január :3 Sobota 30.1.2021, Televízny prenos Služieb Božích o 18:00, z CZ ECAV Matúškovo, kazateľ: Miroslav Kerekréty NEDEĽA - 31. január :2 Nedeľa 31.1.2021, Televízny prenos Služieb Božích o 10:00, z CZ ECAV Matúškovo, kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV