Close
Log In using Email

20.06.2024, Stretnutie seniorov

Stretnutie seniorov (65+) - štvrtok 13.06.2024 od 10:00 hod. v zborovej sieni. Prednáškou poslúži brat RNDr., Mgr. Adrián Kacian, M. A., PhD., pedagóg a zborový dozorca CZ Martin.