View Full Event Details

  • 14. August 2022 - 0:00

Milé sestry a bratia, prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou na Ukrajine.
V tomto dokumente nájdete informácie a spôsoby, ako pomôcť modlitebne, prakticky, či finančným príspevkom do zbierky vyhlásenej našou cirkvou.

Ako môžeme pomôcť vojnou sužovanej Ukrajine?
(1) Momentálne sa odporúča najmä finančná pomoc, ktorá je adresne posielaná na Ukrajinu, resp. sa z nej kupujú potrebné veci pre utečencov, ktorí prichádzajú na Slovensko.
(2) Priama pomoc na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, kde je postavený Stan pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby. Napíšte svoj záujem spolu s číslom mobilu na e-mail: ecavdobrovolnik@gmail.com Každý záujemca sa dohodne s koordinátorom, bratom Michalom Tekelym, na konkrétnej službe deň, čas aj typ pomoci  (denná aj nočná služba). Najlepšie je, ak sa nájde skupina dobrovoľníkov, ktorí prídu spolu na jednom aute (teda 4- 5 ľudí) a budú pomáhať v konkrétnom čase s distribúciou balíčkov, ale aj venovaním sa konkrétnym ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa budú v stane chcieť zohriať, prípadne budú čakať na odvoz.
(3) Na webovej stránke https://sivmojomsrdci.sk/ nájdete veľa dôležitých informácií o pomoci utečencom na hranici. Odporúčame do pozornosti.