Close
Log In using Email

Modlitebné spoločenstvo ECAV

Každý deň o 20.00 hod. sa môžete vo svojich domácnostiach pridať ku modlitbám, ktoré organizuje modlitebné spoločenstvo ECAV. Na stránke www.ecav.sk sa pridávajú námety a výzvy k modlitbám.