Close
Log In using Email

Online prenosy z našich služieb Božích

Pokračujeme v online prenosoch z našich nedeľných služieb Božích v Žiline o 9:00 hod. môžeme ich nájsť na: YouTube ECAV ZA