View Full Event Details

  • 18. October 2020 - 0:00

Oznam o službách Božích a ostatných zborových podujatiach

Milé sestry, milí bratia,
v utorok 13. 10. 2020 vstúpil do platnosti zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb a od 15. 10. 2020 vstúpili do platnosti nové epidemiologické opatrenia, ktoré zakazujú hromadné podujatia. Z tohto dôvodu sa od 13. 10. 2020 až do odvolania nebudú konať žiadne verejné spoločné zborové podujatia ako sú služby Božie, biblické hodiny, stretnutia 25+, stretnutia dorastu a mládeže, Ma-Mi klubu, skupinky, či iné stretnutia.

Počnúc nedeľou 18. 10. 2020 budeme vysielať online pobožnosti priamo z nášho kostola od 9:00 hod. Vysielané budú na našom YouTube kanáli a odkaz nájdete aj na webovej stránke a na Facebooku cirkevného zboru.
Zároveň bude v nedeľu od 10:00 hod. prebiehať online detská besiedka cez aplikáciu ZOOM. Bližšie informácie o pripojení na online besiedky nájdete v sobotu na Facebooku a na webovej stránke cirkevného zboru ECAVZA.
V stredu o 18:00 hod. pozývame na online modlitby cez aplikáciu ZOOM. Bližšie informácie o pripojení bude zverejnené v stredu na Facebooku cirkevného zboru a tiež na webovej stránke.
Mládež sa bude taktiež stretávať online, v piatky cez aplikáciu ZOOM.

Je možné, že v priebehu nasledujúcich týždňov ešte pribudnú iné online projekty, ktoré pomôžu budovaniu bratsko-sesterského spoločenstva v našom cirkevnom zbore. Radi budeme prinášať do domácností, ktoré nemajú internetové pripojenie, Informačné listy a kázne v papierovej forme. Prosíme, aby ste svoj záujem nahlásili na farský úrad.
Povzbudzujeme tiež tých, ktorí chcú s touto činnosťou pomôcť – dajte nám o sebe vedieť. Zastavte sa na fare a Informačné listy a kázne môžete do domácností rozniesť.

Krsty, sobáše a pohreby sa budú vykonávať podľa platných hygienických usmernení. Vyučovanie náboženstva bude prebiehať podľa usmernení na jednotlivých školách.
Prosíme, sledujte naše informačné kanály: Informačný list, Facebook a webovú stránku zboru, kde budeme priebežne aktualizovať oznamy. Farský úrad bude k dispozícii v pracovných dňoch od 9:00 – 12:00 hod.
Povzbudzujeme Vás k modlitbám, online stretnutiam a k hľadaniu ďalších kreatívnych spôsobov, aby sme zostali vo vzájomne blízkom vzťahu. Opäť tiež povzbudzujeme k vykonávaniu domácich pobožností, ktorých program môžete nájsť na web stránke ECAV.
Na webovej stránke zboru, v Informačnom liste a na Facebooku cirkevného zboru budeme tiež pravidelne aktualizovať možnosti sledovania internetových, televíznych a rozhlasových služieb Božích a iných podujatí, ktoré bude pripravovať naša cirkev, či jednotlivé cirkevné zbory.

S prianím Božieho požehnania
predsedníctvo cirkevného zboru