Close
Log In using Email

Podporte CZ 10€ cez QR platbu

Milí bratia a sestry, priatelia, ak ste sa rozhodli zareagovať na výzvu a podporiť cirkevný zbor desiatimi eurami, môžete tak rýchlo urobiť prostredníctvom OR platby. Stačí nasnímať nižšie vygenerovaný kód, ktorý už v sebe obsahuje údaje o platbe: IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 123, Suma: 10,00€. Veľmi pekne ďakujeme, že aj v týchto časoch podporujete službu nášho cirkevného zboru. Pán Boh nech Vás žehná, ochraňuje, povzbudzuje.

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!” 2. Kor. 9,15

https://youtu.be/BFFknGjnpqY