View Full Event Details

  • 5. March 2021 - 0:00

Milí bratia a sestry, priatelia,

ak ste sa rozhodli zareagovať na výzvu a podporiť cirkevný zbor desiatimi eurami, môžete tak rýchlo urobiť prostredníctvom OR platby. Stačí nasnímať nižšie vygenerovaný kód, ktorý už v sebe obsahuje údaje o platbe:
IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 123, Suma: 10,00€.

Veľmi pekne ďakujeme, že aj v týchto časoch podporujete službu nášho cirkevného zboru. Pán Boh nech Vás žehná, ochraňuje, povzbudzuje.

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!” 2. Kor. 9,15