Close
Log In using Email

Pomoc pre seniorov

Milé sestry, milí bratia, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu pri hľadaní členov zboru, ktorí potrebujú našu pomoc. Záujmom CZ je tiež podporiť stretávanie sa starších členov CZ raz mesačne v dopoludňajších hodinách v zborovej sieni. Pri východe z kostola je pripravený hárok, kde sa môžete zapísať na tieto aktivity. Ponúkame aj kompenzačné pomôcky pre imobilných.