Close
Log In using Email

Prihláška na vyučovanie konfirmácie, stretnutie rodičov konfirmandov

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2022 dovŕšia 12 rokov odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť tu: Prihláška. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad. Prvé spoločné stretnutie rodičov konfirmandov oboch ročníkov sa uskutoční v stredu 21.9.2022 o 16:00 hod. v zborovej sieni evanjelického kostola v Žiline. Tam sa rodičia dozvedia všetky potrebné informácie o vyučovacom procese. Vyučovanie pre oba ročníky začne v piatok 30.9.2022 o 15:30 hod. v zborovej sieni. Jesenné víkendové sústredenie pre konfirmandov oboch ročníkov bude v termíne 7-.9.10.2022.