Close
Log In using Email

Prihláška na vyučovanie konfirmácie

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2023 dovŕšia 12 rokov, odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť tu: Prihláška. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad.