View Full Event Details

  • 30. September 2020 - 0:00

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2020 dovŕšia vek 12 rokov odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke www.ecavza.sk/dokumenty. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad