View Full Event Details

  • 19. October 2020 - 0:00

25. 10. 2020 Rádio Slovensko, Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Nemcovciach
09:00 – 10:00 hod.
Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56

28. 10. 2020 Rádio Regina, Ev. pobožnosť
17.30-18.00
káže: Š. Kiss, organ: J. Siroma

31.10. o 10:00 hod. Jednotka – Priamy prenos slávnostných služieb Božích pri
príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku
(Ev. kostol v Ľubici, kazateľ Peter Mihoč, biskup VD)

31.10. o 16:00 hod. Rádio Regina – prenos služieb Božích pri príležitosti Pamiatky Reformácie (Aula EBF UK, kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)