View Full Event Details

  • 5. March 2021 - 0:00

Sčítanie obyvateľstva a prihlásenie sa k ECAV

Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nás čaká na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva (www.scitanie.sk). Povzbudzujeme Vás, aby ste sa v ňom prihlásili k našej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

Evanjelická cirkev pripravila ku sčítaniu webovú stránku s názvom www.evanjelici.sk, kde sú okrem iného zverejnené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia k našej cirkvi. Odporúčame spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich známych.

Povzbudivé slová a zamyslenie nájdete aj na podstránke venovanej sčítaniu v sekcii Aktuality.