View Full Event Details

  • 11. May 2020 - 0:00

Milí bratia sa sestry, aj napriek obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom (COVID-19) ostávame s vami.

1. Počas týždňa (obvykle v stredu) pre vás pripravujeme video pozdravy na povzbudenie.
2. Zároveň na každú nedeľu nahrávame krátku videopobožnosť, ktorá pozostáva z piesní, krátkeho slova pre deti, kázne, modlitieb a oznamov.

Všetky nahraté videá
si môžete kedykoľvek pozrieť na tomto odkaze, na našom Facebook profile a aj na našom YouTube kanáli. Od Kvetnej nedele vysiela videopobožnosti aj lokálna televízia TV Severka, ktorej signál je napr. šírený v programovej službe Orange TV, Mágio, Tesatel, GAYA.

Veríme, že vám táto forma aspoň trochu zmierni následky zrušenia spoločného stretávania a poslúži k duchovnému povzbudeniu.

Myslíme na vás v modlitbách a zostávame s pozdravom Božieho pokoja.

vedenie cirkevného zboru