Close
Log In using Email

Sprievodca hodinovou modlitbou

Milé sestry, milí bratia, prinášame Vám Sprievodcu hodinovou modlitbou. Môžete si tiež k tomu vypočuť krátke vysvetľujúce a  Inšpiratívne video o hodinovej modlitbe, ktoré nájdete  na YouTube nášho cirkevného zboru. K dispozícií je tiež Audio sprievodca hodinovou modlitbou, ktorý nájdete na podcastoch nášho cirkevného zboru. Nech Vám aj tieto materiály pomôžu k tomu, aby sme bdeli s naším Pánom na  modlitbách. Marián Kaňuch, zborový farár